LSMU Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (LSMU VASA) –

tai savarankiška, savanoriška nepolitinė organizacija, jungianti Veterinarijos akademijoje besimokančius studentus.

Asociacija įsteigta Veterinarijos akademijos studentų iniciatyva ir turi finansinį, ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Pagrindiniai VASA tikslai:

  • aktyviai dalyvauti įtvirtinant ir praktiškai realizuojant teises ir laisves, užtikrinant pareigų vykdymą;
  • Padėti Akademijai tobulinti mokymo procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, gamybinę praktiką, stiprinant mokslo ir praktikos ryšius;
  • Siekti, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos studentų ir kitų klausytojų mokymui, darbinei veiklai vystyti, buičiai, poilsiui;
  • Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas;
  • Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų ir jaunimo organizacijomis.