Kaip ir daugelis asociacijų taip ir VASA neišsiverstų be menko, tačiau labai didelę reikšmę turinčio marketingo komiteto su  žaviąja vadove Gabriele. Pagrindinė šio komiteto funkcija – pritraukti lėšas asociacijos organizuojamiems renginiams. Marketingo komiteto nariai aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, firmomis bei bendrovėmis, nuolat kuria įvairius projektus, kurie yra naudingi ne tik VASA, bet ir visiems veterinarijos akademijos studentams. Kontaktų užmezgimas su ilgalaikiais ir trumpalaikiais partneriais, užtikrina rėmimo bei finansavimo šaltinius renginiams bei projektams akademijoje. Taip pat šis komitetas atsakingas ir už reklamų legalumą universitete, asociacijos organizuojamų renginių viešinimą tarp studentų. Taigi, mūsų marketingo komanda visada pasiryžusi komunikuoti bei bendradarbiauti su įvairiausiais žmonėmis.

Marketingo komiteto pirmininkas: Gabrielė Rimkutė

Marketingo komiteto el. paštas: Marketingas@vasa.lt