Reglamentai:

Studijų programos:

Veterinarijos fakultetas

Studijų kryptis – Veterinarinė medicina
Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata
Pirmosios pakopos studijų programa – Veterinarinė maisto sauga

Pirmosios pakopos studijų programa – Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma; 6 metai)

Pirmosios pakopos studijų programa – Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma; 5 metai)

Magistrantūros studijų programa – Veterinarinė maisto sauga

Magistrantūros studijų programa – Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma)

Gyvulininkystės technologijos fakultetas

Studijų kryptis – Žemės ūkis
Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvulininkystės technologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvulininkystės technologija (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvulininkystės technologija

Magistrantūros studijų programa – Gyvulininkystės technologija (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Verslas
Magistrantūros studijų programa – Bioverslo vadyba

Magistrantūros studijų programa – Bioverslo vadyba (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūninių išteklių valdymas

 

Visas LSMU studijų programas rasite čia.