Kada? 2016 kovo 23 d. 18val
Kur? VA Žalčio salė (tilžės g. 18)
Dalyvio mokestis: 1€
*Bắt buộc

  Hình ảnh không có chú thích
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  8 6** *****
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc

  Hình ảnh không có chú thích
  Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.