Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Atliekų tvarkymo pažeidimai

PRIMENAME, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintomis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų turėtojai privalo:

 • siekti mažinti komunalinių atliekų susidarymą;
 • rūšiuoti komunalines atliekas, kurias rūšiuoti nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
 • susidariusias mišrias komunalines atliekas perduoti Savivaldybės vežėjui tik Taisyklėse nustatyta tvarka;
 • nepalikti šalia bendro naudojimo pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių atliekų, kurioms rinkti šie konteineriai nėra skirti;
 • netelpančias į konteinerius mišrias ir pakuočių (antrinių žaliavų) atliekas kaupti maišuose ir palikti šalia atitinkamų konteinerių, o didelių gabaritų pakuotes ir jų atliekas – šalia pakuočių atliekų (antrinių žaliavų) konteinerių, jeigu MKA (mišrių komunalinių atliekų) ar PA (pakuočių atliekų) vežėjas dėl netinkamų privažiavimo sąlygų negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, o atliekos netelpa į konteinerius dėl jų perpildymo arba per didelių tokių atliekų gabaritų;
 • susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje pagal jų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, mesti į atitinkamos paskirties konteinerius;
 • laikytis atliekų rūšiavimo instrukcijų ir rekomendacijų (5 priedas);
 • neatsikratyti atliekų gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose ar kitur;
 • naudotis tik tais konteineriais, kuriuos suderinę su VASA konteinerių aikštelėje arba konteinerių statymo vietoje įrengė ir (ar) pastatė MKA (mišrių komunalinių atliekų) ar PA (pakuočių atliekų) vežėjai;
 • išstumti konteinerius į nustatytas konteinerių statymo vietas tais atvejais, kai konteineriai stovi patalpose, uždarose kiemuose ar kitose neprivažiuojamose vietose nustatytą konteinerių tuštinimo dieną (pagal grafiką);
 • užtikrinti MKA (mišrių komunalinių atliekų) ar PA (pakuočių atliekų) vežėjui galimybę ištuštinti konteinerį (užtikrinti prieigą prie konteinerio ir galimybę nustumti jį iki šiukšliavežio tuštinimui) tais atvejais, kai nėra galimybės konteinerius išstumti į konteinerių statymo vietas (pvz., pernelyg siaura važiuojamoji dalis ar pan.);
 • konteinerių aikštelėse ir jų aptarnavimo zonose nestatyti transporto priemonių bei užtikrinti tinkamą ir saugų privažiavimą ir priėjimą prie konteinerių;
 • gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas atskirti jų susidarymo vietoje ir nemaišyti jų su komunalinėmis atliekomis;
 • informuoti Savivaldybę ir (arba) VASA apie aplinkos teršimą atliekomis ir (ar) Taisyklių nesilaikymą;
 • teikti informaciją, reikalingą komunalinių atliekų kiekiams ir sudėčiai įvertinti;
 • laikytis Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad LR Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnis nustato, kad Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30,00 iki 140,00 eurų. Šis nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140,00 iki 600,00 eurų.  


Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai

Pažeidimai 2020 10 mėn.

Pažeidimai 2020 11 mėn.

Pažeidimai 2021 02 mėn.

Pažeidimai 2021 02-03 mėn.(I)

Pažeidimai 2021 02-03 mėn.(II)

 

Komunalinių atliekų tvarkymas