Nasza witryna używa cookies, aby upewnić się, że jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z Więcej informacji

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Drukować

Kalkulator kwoty opłaty lokalnej

Obliczenie kwoty opłaty lokalnej do zapłaty

Składnik zmienny opłaty nie jest obliczany, gdy nieruchomość podlegająca opodatkowaniu nie jest wykorzystywana przez pewien okres (co najmniej jeden kwartał roku i nie więcej niż jeden rok), a zatem usługa gospodarki odpadami komunalnymi nie jest potrzebn
0.00 €
Stała część opłaty jest ustalana w celu pokrycia kosztów stałych, które nie zależą od ilości odpadów komunalnych (takich jak koszty amortyzacji obiektów infrastruktury gospodarowania odpadami, ogólne koszty operacyjne i administracyjne).
Część stała
+
0.00 €
The variable part of the tax is set to cover variable costs that depend on the amount of municipal waste (e.g. the variable cost of collecting, transporting and managing municipal waste).
Część zmienna
=
0.00 €
Opłata określona w powiadomieniu o płatności jest opłacana według wyboru Płatnika opłaty opcjonalnie za okresy wskazane w zawiadomieniu o płatności (za kwartał lub cały okres rozliczeniowy - rok kalendarzowy). W przypadku płatności za cały okres rozliczen
Roczna kwota podatkowa
0.00 €
Opłata określona w powiadomieniu o płatności jest opłacana według wyboru Płatnika opłaty opcjonalnie za okresy wskazane w zawiadomieniu o płatności (za kwartał lub cały okres rozliczeniowy - rok kalendarzowy). W przypadku płatności za cały okres rozliczen
Kwartalna kwota podatkowa
SVARBU: Skaičiuoklėje pateiktas mokesčio dydis skaičiuojamas už metus (12 mėnesių). Kadangi vietinė dvinarė rinkliava įvedama nuo 2018 m. gegužės 1 d., mokėjimo pranešime nurodyta suma bus už 8 mėnesius. Mokant iš karto visą sumą mokėjimas turi būti atliktas iki 2018-06-30. Mokant kas ketvirtį, mokėjimai turi būti atlikti: - už II ketv. (gegužės-birželio mėn.) iki 2018-06-30; - už III ketv. (liepos-rugsėjo mėn.) iki 2018-09-30; - už IV ketv. (spalio-gruodžio mėn.) iki 2018-12-31. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką bus skaičiuojami delspinigiai.