Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Apie mus

Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) įsteigė Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1-191.

Įmonė įsteigta įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas ir siekiant užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos administravimą.

Pagrindiniai įmonės tikslai:

 • efektyvus atliekų tvarkymo sistemos administravimas;
 • komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kontrolė ir priežiūra;
 • informacijos teikimas komunalinių atliekų turėtojams ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijoms.

Siekiant minėtų tikslų ir vykdant nustatytas funkcijas, prisidedama prie Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane bei Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane numatytų tikslų įgyvendinimo.

Misija

Patikimas partneris tvariam gyvenimui.

Vizija

Perspektyvūs atliekų tvarkymo sprendimai vilniečiui.

Vertybės

 • Veiklumas
 • Bendruomeniškumas
 • Profesionalumas
 • Atvirumas

 

Etikos kodeksas

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtino naujas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Įmonė pagal Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles ir patvirtintus įstatus vykdo šias funkcijas:

 • administruoja komunalinių atliekų turėtojų registrą ir nuolat jį atnaujina;
 • kuria ir valdo rinkliavos ar kitos įmokos mokėtojų apskaitos sistemą;
 • analizuoja duomenis ir imasi veiksmų dėl rinkliavos ar įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų prievolės įvykdymo;
 • vykdo komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kontrolę, maršrutų stebėjimą;
 • vykdo konteinerių vietų parinkimą ir optimizavimą naujiems atliekų turėtojams, administruoja konteinerių keitimą, naujų registravimą;
 • nustato pagrįstą konteinerių skaičių, jų tūrį ir ištuštinimo dažnį;
 • sprendžia dėl tvarkos aikštelėse ir su atliekų surinkimu kylančias problemas;
 • vykdo atliekų srautų apskaitą;
 • konsultuoja rinkliavos mokėtojus rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo klausimais;
 • įgyvendina visuomenės informavimą komunalinių atliekų tvarkymo srityje, susijusį su vietinės rinkliavos įgyvendinimu;
 • nagrinėja suinteresuotų asmenų prašymus ir skundus dėl paslaugų kokybės;
 • analizuoja informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo kitas įstatuose ar Savivaldybės priimtuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.