Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Atliekų tvarkymo taisyklės

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo taisykles nustato ir tvirtina Savivaldybės taryba.

Atliekų tvarkymo taisyklių paskirtis – reglamentuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą vadovaujantis aplinkosaugos, techniniais-ekonominiais, higienos reikalavimais ir atliekų tvarkymo planų sąlygomis, šių atliekų tvarkymo procesą, jų prevencijos ir pakartotinio naudojimo reikalavimais, kurie užtikrintų saugų atliekų tvarkymą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, tenkintų visuomenės poreikius ir nepažeistų gamtą tausojančio darnios plėtros principo.

Taisyklės galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Visi atliekų turėtojai privalo laikytis atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, naudotis Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą.

Savivaldybė organizuoja ir plėtoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojai pagal principą „teršėjas moka“.

Skaityti: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles

 

Komunalinių atliekų tvarkymą reguliuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, reguliuojantys komunalinių atliekų tvarkymą:

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės 

Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas