Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Karjera

Šiuo metu kviečiame prisijungti prie mūsų komandos:

Klientų aptarnavimo praktikantą (ę) 

Mes – komanda! 

Mūsų komanda yra mūsų veiklos pamatas, todėl kuriame aplinką, įgalinančią siekti tiek asmeninių, tiek bendrų tikslų. Skatiname iniciatyvumą, vertiname kūrybišką ir sumanias idėjas, padedame jas realizuoti. Veiklumas –  mūsų komandos DNR. Vertiname patirtį ir ja dalinamės tarpusavyje. Palaikome drąsą keistis, tobulėti, siekti naujovių.  

Mes – už švarų Vilnių! 

Kasdien rūpinamės komunalinių atliekų išvežimu laiku ir bendro naudojimo konteinerių tvarkinga aplinka.  Atliekų tvarkymo infrastruktūroje vertiname profesionalumą, siekiame Vilniui ir vilniečiams užtikrinti nenutrūkstamas ir kokybiškas paslaugas.  

Mes – už žalią Vilnių!  

Kad mūsų mieste būtų sveika ir jauku gyventi, o sostinė galėtų didžiuotis žaliomis erdvėmis, mes organizuojame ir palaikome visuomenines aplinkosaugos iniciatyvas. Puoselėjame bendruomeniškumą –  dalyvaujame aplinkos švarinimo, taršos mažinimo, fizinio judumo akcijose.  

Mes – už sąmoningą vilnietį!  

Skatiname miestiečius būti pilietiškais ir atsakingais, rūpintis mūsų miesto aplinka.  Vykdome edukaciją, skatiname atliekas rūšiuoti, atsakingai tvarkyti, mažinti jų kiekį. Esame atviri klientų ir partnerių naujoms idėjoms bei pasiūlymams.  

Mes – už tvarų rytojų!

Daugkartinis atliekų panaudojimas ir jų perdirbimas – mūsų propaguojami komunalinių atliekų tvarkymo prioritetai, nes mes tikime žiedinės ekonomikos kuriama verte aplinkai ir žmonijai. Siekiame suburti kuo daugiau gyventojų, gamintojų, prekybininkų, atliekų vežėjų ir tvarkytojų, kad bendromis pastangomis kurtume pažangią atliekų tvarkymo kultūrą. 

 

Esame prisijungę prie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyvos „Dirbk pas mus. Jokio skirtumo, su ar be negalios“ - reiškiame savo palaikymą negalią turinčių žmonių didesnei įtraukčiai į darbo rinką ir darbuotojus renkamės pagal jų kompetencijas.

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ kandidatų į darbuotojus asmens duomenis renka ir tvarko laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „BDAR“), kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, gairių ir rekomendacijų. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.