Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Vietinės rinkliavos apskaičiavimas

Individualūs namai

Individualių namų savininkams pastovioji Rinkliavos dalis, apskaičiuojama objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš pastoviosios Rinkliavos dalies dedamosios per mėnesį pagal NTO rūšį (0,0266 (Eur/m²)) bei mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.).

Kintamoji rinkliavos dalis apskaičiuojama imant per mokestinį laikotarpį NTO galintį susidaryti atliekų svorį (390 kg)* padauginus iš kintamosios rinkliavos dedamosios dydžio (Eur/kg).

Kadangi tikslus per mokestinį laikotarpį atiduotų atliekų svoris bus žinomas tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kintamoji rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualaus naudojimo konteineris, apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį atiduotų atliekų svorį padauginus iš kintamosios rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg).  Jeigu kintamosios rinkliavos dalis, apskaičiuota pagal atiduotų atliekų svorį, yra didesnė už kintamąją dalį, Administratoriaus priimtą galintį per mokestinį laikotarpį tame NTO susidaryti atliekų svorį (390 kg), kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime atliekamos korekcijos: nurodoma arba likusi sumokėti rinkliavos kintamosios dalies suma, arba kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti rinkliavos.

Norint užsisakyti dažnesnį komunalinių atliekų išvežimą iš individualių namų, kviečiame užpildyti 9.4 prašymo formą

 

Daugiabučiai namai

Pastovioji ir Kintamoji dalys apskaičiuojamos pagal objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš atitinkamos dalies dedamosios pagal NTO rūšį ir mokestinio laikotarpio.

Daugiabučio namo gyvenamosios kategorijos patalpų metinė rinkliava sudaro 0,0437 Eur už kv.m.

Tikslus per mokestinį laikotarpį atiduotų atliekų svoris bus žinomas tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui. Kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime bus atliekamos korekcijos, t. y. nurodoma arba likusi sumokėti Rinkliavos kintamosios dalies suma, arba ateinančio mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti rinkliavos.

 

Daugiabučių namų galimybė kintamąją rinkliavos dalį mokėti pagal atliekų svorį

Jeigu daugiabutis namas naudojasi bendro naudojimo konteineriu, kuris yra apibrėžtoje ir kontroliuojamoje teritorijoje, t. y. aptvertas ir niekas kitas juo nesinaudoja, bendrija gali pateikti VASA prašymą šį konteinerį priskirti prie individualaus naudojimo konteinerio ir kintamąją dalį skaičiuoti pagal susidariusį faktinį atliekų kiekį. Kartu su prašymu pateikiamas gyvenamosios daugiabučių pastatų paskirties NTO savininkų daugumos sprendimas dėl individualaus naudojimo konteinerio priskyrimo NTO ir kintamosios rinkliavos dalies skaičiavimo priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio bei vieno iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ar pastatų administratoriaus įgaliojimas būti kintamosios rinkliavos dalies mokėtoju. Įgaliotas kintamosios rinkliavos mokėtojas paskirto kintamąją rinkliavos dalį butų ir kitų patalpų savininkams vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

SVARBU! Teikiant šį prašymą būtina įsivertinti konteinerio pastatymo vietą ir jo prieinamumą pašaliniams asmenims (pvz.: ar aptverta teritorija, ar nuošali teritorija, ar gali konteineriu naudotis svetimi ir pan.).

 

*390 kg – nustatytas galimas per mokestinį laikotarpį (metus) NTO susidaryti atliekų svoris (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-16 sprendimu Nr. 1-226).