Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Rinkliavos apskaičiavimas

Rinkliavos dydis priklauso nuo NTO rūšies ir susideda iš pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dedamųjų. Rinkliavos mokestis nėra siejamas su objekte gyvenančių ar deklaruotų asmenų skaičiumi, ar pastato statybos baigtumu. 

Detalią informaciją apie rinkliavos mokesčio skaičiavimą rasite dokumente „Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai“.

Individualūs namai

Individualiems namams, neturintiems individualių konteinerių, pastovioji ir kintamoji dalys apskaičiuojamos objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš atitinkamos dalies dedamosios pagal NTO rūšį ir mokestinio laikotarpio. 

Individualiems namams, turintiems individualius konteinerius, pastovioji rinkliavos dalis apskaičiuojama objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš pastoviosios rinkliavos dalies dedamosios per mėnesį pagal NTO rūšį (0,0222 (Eur/m²) bei mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.), pasirinkus atliekų išvežimą kas 2 savaites. Pasirinkus kassavaitinį atliekų išvežimo dažnį, pastovioji rinkliavos dalies dedamoji per mėnesį pagal NTO rūšį (0,0444 (Eur/m²).

Kintamoji rinkliavos dalis apskaičiuojama imant per mokestinį laikotarpį NTO galintį susidaryti atliekų svorį (390 kg)* padauginus iš kintamosios rinkliavos dedamosios dydžio (0,085 Eur/kg). *390 kg – nustatytas galimas per mokestinį laikotarpį (metus) NTO susidaryti atliekų svoris (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-16 sprendimu Nr. 1-226).

Kadangi tikslus per mokestinį laikotarpį atiduotų atliekų svoris bus žinomas tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kintamoji rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualaus naudojimo konteineris, apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį atiduotų atliekų svorį padauginus iš kintamosios rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg). Jeigu kintamosios rinkliavos dalis, apskaičiuota pagal atiduotų atliekų svorį, yra didesnė už kintamąją dalį, Administratoriaus priimtą galintį per mokestinį laikotarpį tame NTO susidaryti atliekų svorį (390 kg), kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime atliekamos korekcijos: nurodoma arba likusi sumokėti rinkliavos kintamosios dalies suma, arba kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti rinkliavos.

Daugiabučiai namai

Pastovioji ir kintamoji dalys apskaičiuojamos objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš atitinkamos dalies dedamosios pagal NTO rūšį ir mokestinio laikotarpio. Daugiabučio namo gyvenamosios kategorijos patalpų metinė rinkliava sudaro 0,0437 Eur už kv.m.

Daugiabučių namų galimybė kintamąją rinkliavos dalį mokėti pagal atliekų svorį

Jeigu daugiabutis namas naudojasi bendro naudojimo konteineriu, kuris yra apibrėžtoje ir kontroliuojamoje teritorijoje, t. y. aptvertas ir niekas kitas juo nesinaudoja, bendrija gali pateikti VASA prašymą šį konteinerį priskirti prie individualaus naudojimo konteinerio ir kintamąją dalį skaičiuoti pagal susidariusį faktinį atliekų kiekį. Kartu su prašymu pateikiamas gyvenamosios daugiabučių pastatų paskirties NTO savininkų daugumos sprendimas dėl individualaus naudojimo konteinerio priskyrimo NTO ir kintamosios rinkliavos dalies skaičiavimo priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio bei vieno iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ar pastatų administratoriaus įgaliojimas būti kintamosios rinkliavos dalies mokėtoju. Įgaliotas kintamosios rinkliavos mokėtojas paskirto kintamąją rinkliavos dalį butų ir kitų patalpų savininkams vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka. Svarbu - teikiant šį prašymą būtina įsivertinti konteinerio pastatymo vietą ir jo prieinamumą pašaliniams asmenims (pvz.: ar aptverta teritorija, ar nuošali teritorija, ar gali konteineriu naudotis svetimi ir pan.).

Neleistinai paliktų atliekų prie konteinerių tvarkymo mokestis

NTO savininkams, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, prie rinkliavos gali būti pridedamas papildomas mokestis už neleistinai paliktų atliekų prie priskirto konteinerio sutvarkymą. Patirtos tvarkymo sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai.

Tikslus per metus sutvarkytų atliekų svoris yra žinomas tik pasibaigus metams, todėl šis mokestis įtraukiamas į sekančių metų mokėjimą. Pasikeitus NTO savininkui, šis mokestis už praėjusių metų laikotarpį bus priskaičiuotas buvusiam savininkui (už laikotarpį, kurį jis buvo NTO savininkas).

Pasikeitus NTO savininkui

Pasikeitus nekilnojamo turto objekto savininkui, rinkliavos mokestis skaičiuojamas už visą kalendorinį mėnesį, kurį objektas jam dar priklausė, nepriklausomai nuo to, kurią mėnesio dieną įvyko pasikeitimas. Rinkliavos mokestis naujam savininkui skaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos.   

Rinkliavos perkėlimas nuomininkui

Rinkliava skaičiuojama NTO savininkui pagal VĮ "Registrų centras" duomenis. Kad  rinkliavos mokestis būtų perkeltas nuomininkui, būtina pateikti NTO savininko ir nuomininko pasirašytą prašymą/sutikimą F5. Nuomos sutartis turi būti registruota Registrų centre. Rinkliavos mokestinė prievolė nuomininkui mokėti rinkliavą skaičiuojama nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas/sutikimas pirmos dienos. 

Rinkliavos skaičiavimas bendraturčiams

Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui, proporcingai jo valdomai nekilnojamojo turto objekto daliai (plotą). Mokėjimo pranešimai  siunčiami atskirai kiekvienam objekto savininkui. Jeigu pageidaujate, kad rinkliava už visą NTO būtų skaičiuojama vienam iš bendraturčių, užpildykite prašymą F10.

Jeigu Registro duomenimis NTO yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, mokėjimo pranešimas siunčiamas vieno iš savininkų vardu, tačiau abu savininkai turi rinkliavos mokėtojo teises ir pareigas. 

Paveldėjus NTO

Gavus NTO duomenis apie paveldėjimo faktą, rinkliava skaičiuojama įpėdiniui.Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas įpėdiniui, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu.

Lengvatos

Jei NT objektu nesinaudojama nuo 3 iki 12 mėn., pasinaudokite lengvata rinkliavai. Taip pat kreipkitės, jei NT objektas yra avarinės būklės (yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija). 

Rinkliavos apmokėjimas

Rinkliavą apmokėti galite iškart už metus arba ketvirčiais, svarbu tai padaryti iki mokėjimo pranešime nurodyto termino. Sumokėkite laiku, nes bent vieną dieną pavėlavus, skaičiuojami delspinigiai.