Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Skolų valdymas

Rinkliavą apmokėti galite iškart už metus arba ketvirčiais, svarbu tai padaryti iki mokėjimo pranešime nurodyto termino. Sumokėkite laiku, nes bent vieną dieną pavėlavus, skaičiuojami delspinigiai. 

Praleidus mokėjimo pranešime nurodytus rinkliavos sumokėjimo terminus, nesumokėta rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą.

Nesumokėjus rinkliavos laiku, tampate VASA skolininku. Kaip išieškoma skola:

  1. VASA siunčia priminimus (el.paštu, paštu, skambina telefonu). Skolininkui papildomai skaičiuojasi delspinigiai.
  2. VASA perduoda skolą skolų išieškojimo įmonei. Skolininkui papildomai skaičiuojasi delspinigiai ir skolos administravimo mokestis.
  3. VASA perduoda skolą išieškoti teisminiu būdu. Skolininkui papildomai skaičiuojasi delspinigiai ir skolos administravimo mokestis.

Jeigu esate skolingas už tam tikrą laikotarpį, būtina mokėti ir einamojo laikotarpio įmokas.

Rinkliavą galima mokėti už visus metus arba kas ketvirtį:

  • kai mokama iškart už metus, mokėjimas turi būti atliktas iki kovo 31 d. arba kitos mokėjimo pranešime nurodytos datos.
  • Pasirinkus mokėjimus kas ketvirtį, mokėjimo pranešime nurodytos atitinkamos rinkliavos sumos dalys už pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ketvirčius turi būti sumokamos iki paskutinės einamojo ketvirčio dienos, o už ketvirtąjį ketvirtį turi būti sumokama iki spalio 31 d.

Savo mokėjimo pranešimą visada rasite VASA savitarnoje. Užsisakykite mokėjimo pranešimus gauti el. paštu, jei laiku negaunate popierinio mokėjimo pranešimo, atnaujinkite savo kontaktinius duomenis.

Jei pakeitėte gyvenamąją vietą, nepamirškite apie tai informuoti VĮ „Registrų centras“ ir deklaruoti naują gyvenamąją vietą. Apie naują adresą informuokite ir VASA.

Delspinigiai

Delspinigiai pradedami skaičiuoti pavėlavus sumokėti bent vieną dieną ir skaičiuojami už kiekvieną dieną iki rinkliavos įmokos gavimo dienos.

Delspinigių sumą galite matyti VASA savitarnoje. Einamojo mėnesio delspinigiai suskaičiuojami mėnesiui pasibaigus.

Delspinigius reikia sumokėti į tą pačią sąskaitą kaip mokate rinkliavą. Rekvizitus rasite čia.

Net jeigu rinkliava buvo perskaičiuota ir mokėjimo pranešime nurodomas kitas apmokėjimo terminas, tačiau iki tol buvo nebuvo sumokėta rinkliava, delspinigiai nebus perskaičiuojami, nes rinkliava nebuvo apmokėta laiku.

Jei mokėjote rinkliavą, bet gavote pranešimą apie skolą

Jūsų mokėjimas gali būti neužskaitytas.

Pateikite prašymą F3 ir atsiųskite el. paštu [email protected] mokėjimą patvirtinančius dokumentus, jei:

  • Nurodėte klaidingą mokėtojo kodą.
  • Rinkliavą už Jus sumokėjo kitas asmuo ir netinkamai nurodė mokėtoją. Būtina, kad būtų nurodytas būtent Jūsų mokėtojo kodas.
  • Mokėjote už kelis mokėtojus ir mokėjimas priskirtas tik vienam iš jų.

Jei rinkliavą pervedėte ne į tą sąskaitą

Rinkliavos sumą sumokėkite į rinkliavos sąskaitą, o neteisingai nurodytos sąskaitos savininkui siųskite prašymą grąžinti jūsų įmoką. Siųsti prašymo VASAI nereikia.

Skolų išieškojimo įmonė

Neapmokėjus rinkliavos iki mokėjimo pranešime nurodyto termino, VASA gali skolą perduoti skolų išieškojimo įmonei.

Skolų išieškojimo įmonė taiko skolos administravimo mokestį, kuris skaičiuojamas nuo perduotos administravimui sumos. Skolos administravimo mokestis mokamas į skolų išieškojimo įmonės sąskaitą.

Skolininko pareigą atlyginti išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas.

Išieškant skolą VASA perduoda klientų duomenis skolų išieškojimo įmonei vadovaujantis 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais, kurie reglamentuoja duomenų tvarkymo teisėtumą. Daugiau informacijos rasite: https://vasa.lt/privatumo-politika.

Jeigu skolos administravimo mokestį sumokėjote į rinkliavos sąskaitą

Sumokėta suma bus įskaityta į rinkliavos mokestinį laikotarpį. Skolos administravimo mokestį turite sumokėti skolų išieškojimo įmonei.

Skolos išieškojimas teisminiu būdu

Jei skolininkas nesumoka rinkliavos kreipiantis skolų išieškojimo įmonei, skola išieškoma teisminiu būdu.

Apmokant Rinkliavos skolą po to, kai buvo gauti dokumentai iš teismo, būtina nurodyti teismo bylos numerį. Teismo bylos numeris prasideda eLI-..., arba eI-.

Skolos mokėjimas dalimis

Skolos už rinkliavą mokėjimus galima išdėstyti dalimis, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Tarp VASA ir įsiskolinusio fizinio ar juridinio asmens gali būti pasirašomas susitarimas ir vekselis dėl skolos išdėstymo dalimis. Pasirašydamas susitarimą fizinis ar juridinis asmuo įsipareigoja mokėti susidariusį įsiskolinimą dalimis, numatytais terminais, o VASA įgyja reikalavimo teisę. Jeigu sudaromas susitarimas dėl skolos išdėstymo dalimis, būtina mokėti ir einamojo laikotarpio įmokas.

Dėl skolos už rinkliavą mokėjimo dalimis pateikite prašymą F7

Paveldėjus NTO

Gavus NTO duomenis apie paveldėjimo faktą, rinkliava skaičiuojama įpėdiniui. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas įpėdiniui, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu.