Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Lengvatos

Lengvatos taikomos nuo prašymo pateikimo mėnesio 1 dienos arba nuo vėlesnės prašyme nurodytos datos (nurodyto mėnesio 1 dienos). Lengvata suteikiama ne ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui. Prašymai dėl lengvatų taikymo, pateikti už praeitą ir kitus ankstesnius mokestinius laikotarpius, nenagrinėjami ir atleidimas nuo pastoviosios ir (ar) kintamosios rinkliavos dalies netaikomas, jeigu rinkliavos mokėtojas neįrodo, jog prašymas negalėjo būti pateiktas dėl svarbių priežasčių.

Kas gali pasinaudoti lengvatomis:

  1. Kintamosios dalies gali nemokėti nekilnojamojo turto objektų (NTO) savininkai arba jų įgalioti asmenys, kurie deklaruoja, kad nuo 3 iki 12 mėnesių nesinaudojo NTO. (Pildykite prašymą formą L2 arba VASA savitarnoje).
  2. Rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami nuo pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dalies už Nekilnojamojo turto registre registruotus negyvenamuosius statinius, kuriuose yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas.(Pildykite prašymo formą L1 arba VASA savitarnoje)

Ką turiu padaryti, kad galėčiau pasinaudoti lengvata?

  • Pateikti prašymą dėl atleidimo nuo kintamosios dalies  galite užpildyti  prašymo formą L2, VASA savitarnoje arba atvykus į vieną iš VASA Klientų aptarnavimo skyrių
  • Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui ne vėliau kaip per 30 dienų pristatykite dokumentus, įrodančius, jog nesinaudojote NT objektu.

Dokumentai, įrodantys, kad nesinaudojate NT objektu:

  • viešojo vandens tiekėjo pažyma apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą vandens kiekį (sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 kub. m), jeigu vykdomas viešasis geriamojo vandens tiekimas.
  • elektros tiekėjo išduota pažyma apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą elektros energiją (leidžiamas maksimalus elektros energijos sunaudojimo dydis per 1 mėn. neturi viršyti 10 kWh).
  • kiti dokumentai, pagrindžiantys paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo faktą (pvz., kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos atveju – dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei, statybą leidžiančio dokumento kopija).

Jei esate UAB „Vilniaus vandenys“ klientas

VASA turi galimybę pati kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ bei gauti informaciją apie suvartotą vandens kiekį. Jeigu sutinkate, kad VASA dėl vandens sunaudojimo pati kreiptųsi į šią įmonę prašome užpildyti bei mums grąžinti pridėtą sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo. Sutikime būtina nurodyti  UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojo kodą.

SUTIKIMO FORMA (UAB „Vilniaus vandenys“)