Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Mokėjimo pranešimai

Mokėjimo pranešimo detalizacija 

Apsaugokite savo asmens duomenis ir nepraleskite mokėjimo pranešimų, užsisakykite mokėjimo pranešimus gauti el. paštu (INSTRUKCIJA KAIP UŽSISAKYTI).

Rinkliavos mokėtojas

Mokėjimo pranešimas siunčiamas rinkliavos mokėtojams pagal Komunalinių atliekų turėtojų registre nurodytą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto (NTO) adresą.

Kai rinkliavos mokėtojui apskaičiuota rinkliava daugiau nei už vieną NTO, siunčiamas vienas pranešimas jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu arba buveinės adresu, jei tai juridinis asmuo, o esant rinkliavos mokėtojo prašymui, gali būti siunčiamas kitu adresu.

Kai apmokestinamasis NTO priklauso keliems bendraturčiams, rinkliava apmokestinamojo NTO bendraturčiui skaičiuojama proporcingai jo valdomai tokio NTO daliai. Tokiu atveju mokėjimo pranešimas formuojamas ir pateikiamas kiekvienam NTO bendraturčiui atskirai, išskyrus atvejus, kai VASA pateikiamas rinkliavos mokėtojų, visų bendraturčių prašymas teikti bendrą mokėjimo pranešimą vienam iš savininkų.

Kai NTO yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, mokėjimo pranešimas už visą nekilnojamąjį turtą yra siunčiamas vienam iš savininkų.

Kai vietine rinkliava apmokestinamas NTO yra nuomojamas, mokėjimo pranešimai bus siunčiami Nekilnojamojo turto savininkui pagal Komunalinių atliekų turėtojų registre nurodytą apmokestinamo NTO adresą, išskyrus atvejus, kai pagal nuomininkų, kitų asmenų, valdančių nekilnojamojo turto objektus panaudos ar kitais pagrindais pateiktus prašymus, rinkliavos mokėtoju yra priskiriamas kitas atliekų turėtojas (ne savininkas).

Pastebėjus mokėjimo pranešime klaidą

Jei mokėjimo pranešimuose nurodyti netikslūs Nekilnojamojo turto registro duomenys, ne tam asmeniui priskirtas nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto objekto savininkas pasikeitęs ar yra kitų netikslumų, juos reikia patikslinti kreipiantis į VASA  Klientų aptarnavimo skyrių.