Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Bendro naudojimo konteineriai

Bendrojo naudojimo konteineriais naudojasi:

 1. Šių NTO rūšių savininkai (naudotojai): gyvenamoji – daugiabučiai pastatai, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, garažų, gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo, mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio, gydymo, religinės, specialiosios, sodų.
   
 2. Du arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bendrai valdančių pastatą (statinį).
   
 3. Individualių namų gyventojai, fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kai atliekų vežėjui nėra galimybės privažiuoti prie tokių namų valdų ir (ar) pastatų bei pritarus VASA.
   
 4. Dviejų ir daugiau individualių namų gyventojai, sutarę tarpusavyje ir pritarus VASA.

 

Konteinerių priežiūra

Bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteineriais (požeminiais, pusiau požeminiais ir antžeminiais), jų priežiūra bei remontu privalo rūpintis jų savininkas. Kai konteineris yra privatus, t. y., gyventojų nuosavybė, tai konteinerio sutvarkymu turi pasirūpinti pastato valdytojas/administratorius. Dėl netinkamo konteinerio ir jo sutvarkymo terminų turite kreiptis į pastato valdytoją/administratorių.

 

Konteinerių žymėjimas

Visi konteineriai yra pažymėti pagal paskirtį ir identifikuoti tam skirtais konteinerio žymekliais bei informaciniais lipdukais.
Konteineriai ženklinami tam, kad būtų gaunama informacija apie atliekų iš konteinerių išvežimą (konteinerio pakėlimą, svorį, laiką) bei jų pastatymo vietą. VASA savitarnoje nekilnojamo turto savininkas gali matyti priskirto konteinerio duomenis, grafikus, išvežamų atliekų kiekius bei skirtus mokėjimo pranešimus.  

 

Konteinerių aikštelės ar konteinerio stovėjimo vieta turi būti:

 • Neužstatoma automobiliais,
 • Neapribotas konteinerio pasiekimas aptvertoje (rakinamoje) teritorijoje ir pan., arba atliekų turėtojas pagal nustatytą grafiką privalo atrakinti konteinerį ar konteinerio patalpą, išstumti konteinerį į konteinerių ištuštinimo (iškrovimo) vietą, iš anksto suderintą su VASA ir atliekų vežėju.
 • Privažiavimo kelias prie konteinerio turi būti nuvalytu sniegu ir pabarstyta slidi kelio danga. Esant nuokalnei ar įkalnei būtina gausiai pabarstyti smėlio ar druskos mišiniu.
 • Jei vežėjas negali privažiuoti prie konteinerių, kitą kartą atvyks grafike numatytu laiku.
 • Privačius kelius, kurių neprižiūri miesto kelių tarnybos, turi prižiūrėti kelių savininkai (pvz. sodų bendrijoje kelių priežiūra rūpinasi sodų bendrija).

 

Bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimas

Įrengtas ir planuojamas konteinerių aikšteles galima matyti Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers.
Konteinerių aikštelės įrengimo vieta derinama su gyventojų įgaliotais atstovais ir pagal galimybes atsižvelgiant į gyventojų nuomonę.
Konteinerių aikštelės įrengimą atliekų turėtojo valdomo žemės sklypo ribose organizuoja ir finansuoja pats atliekų turėtojas. VASA administruoja komunalinių atliekų turėtojų aprūpinimą atliekų konteineriais.
Visos konteinerių aikštelės yra statomos nustatyta tvarka pagal suderinus projektus. Prašymą F9.11 suderinti konteinerių aikštelės vietą turi pateikti pastato(ų) administratorius ar įgaliotas atstovas.

Požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos parenkamos atsižvelgiant į keletą kriterijų:

 • Namų grupės išmetamų atliekų kiekis, kurį aikštelė yra pajėgi surinkti.
 • Esamos požeminės komunikacijos (šildymo, dujų, nuotekų, elektros, kt. tinklai).
 • Konteineriai turi būti pasiekiami iki 100 m atstumu tolimiausiam gyventojui. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija nuo daugiabučio namo kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių aikštelės.
 • Konteineriai turi stovėti ne arčiau kaip 10 m atstumu iki gyvenamojo namo langų ar durų.
 • Konteineriai turi būti laisvai privažiuojami atliekų vežėjui.

Garažų bendrijose, sodininkų bendrijose ar kituose bendrojo naudojimo objektuose:

 • Komunalinių atliekų konteinerių aikšteles statomos ir priskiriamos ne didesniu kaip 150 metrų atstumu nuo bent vieno įvažiavimo (arba kelių įvažiavimų, jeigu reikia), vedančio į bendrojo naudojimo teritorijas.
 • Atliekų konteinerių aikštelė gali būti įrengta bendrojo naudojimo teritorijų ribose ar už jų arba pagal susitarimą su atitinkamos bendrijos atstovais, kur yra tam palankiausios sąlygos.
 • Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija  nuo bendrojo naudojimo objekto kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių.
 • Esant galimybėms konteinerių aikštelę įrengti keliose vietose, konteinerių aikštelė įrengiama kuo arčiau įvažiavimo į bendrojo naudojimo teritoriją.