Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Individualaus naudojimo konteineriai

Individualaus naudojimo konteineriais naudojasi:

 1. Individualios namų valdos savininkas (naudotojas) savo valdomame žemės sklype.
   
 2. Sodo paskirties nekilnojamo turto savininkai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų arba objekte yra nuolat gyvenama. 
   
 3. Kai dviejų ar daugiau objektų adresas yra vienas, sklypas nėra padalintas, atskiri adresai objektams nėra suteikti, bet iš gautų įrodymų nustatoma, kad faktiškai tai atskiri objektai.
   
 4. Dviem arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bendrai valdančių nekilnojamo turto objektą, gali būti skiriami atskiri individualūs konteineriai šiais atvejais:
 • Vienbutis gyvenamas namas (valdo keli savininkai), turi atskirus įėjimus su atskirais kiemais.
 • Gavus juridinio asmens prašymą skirti individualų konteinerį bei skaičiuoti rinkliavos mokestį už atiduotą atliekų svorį. Individualus konteineris galės būti skiriamas atlikus faktinį patikrinimą ir nustačius, kad konteineris bus apsaugotas nuo pašalinių atliekų turėtojų naudojimosi.

 

Konteinerio užsakymas

Konteinerio pastatymo prašymą F9.3 pateikti gali individualaus nekilnojamo turto objekto savininkas arba įgaliotas asmuo pagal įstatymą.

 • Prašymas bus išnagrinėtas per 2 darbo dienas.
 • Konteinerių pastatymą/pakeitimą ar sužymėjimą atliekų vežėjas įvykdo per 5 darbo dienas.
 • Po individualaus konteinerio pastatymo bus atsiųstas mokėjimo pranešimas.

Kol nėra pastatyti individualūs rūšiavimo konteineriai, visi fiziniai asmenys (gyventojai), turintys individualių namų valdas, gali papildomai naudotis bendrojo naudojimo pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo konteineriais. 

 

Konteinerio keitimas

Netinkami naudoti konteineriai keičiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas. Jei jūsų konteineris yra netinkamas naudoti, pateikite prašymą F9.3 bei pridėkite nuotraukas, kuriose matomi konteinerio sugadinimai. VASA patvirtinus konteinerio keitimą, atliekų vežėjas jį pakeis per 5 darbo dienas. Turimą konteinerį palikite konteinerio paėmimo vietoje, atvažiavęs atliekų vežėjas jį išsiveš. Jei konteineris yra Jūsų nuosavas - nužymės ir paliks.

 

Atsisakyti individualaus konteinerio

Norint atsisakyti mišrių komunalinių atliekų konteinerio, jei atliekų išvežimas nereikalingas (deklaravus nekilnojamojo turto objekto nesinaudojimo faktą), prašome pateikti prašymą L1 arba L2.

 

Konteinerių talpa

Individualaus naudojimo konteinerių kiekis bei talpa parenkama atsižvelgiant į susidarantį atliekų kiekį, nekilnojamo turto objekto plotą, gyventojų skaičių bei komunalinių atliekų turėtojo veiklos pobūdį. Įprastai individualios namų valdos savininkams skiriamas 120 ar 240 l talpos konteineris.

Didesnės talpos konteineris suteikiamas, kai:

 • Objekte vykdoma veikla (kai įrodoma, kad iš veiklos vykdymo konkrečiame NTO susidaro didesnis kiekis atliekų).
 • Atsižvelgiant į deklaruotų gyventojų skaičių nekilnojamojo turto objekte. Jei individualiame name yra 5 ir daugiau deklaruotų asmenų, pateikus pažymą apie deklaruotus gyventojus objekte, gali būti skiriamas didesnės nei 240 l konteineris.
 • Kitas priežastis, vertinamas individualiai.

Jeigu nėra pakankamo pagrindo, kodėl reikia didesnės talpos konteinerio – išimtis nėra taikoma.

 

Konteinerių žymėjimas

Visi konteineriai yra pažymėti pagal paskirtį ir identifikuoti tam skirtais konteinerio žymekliais bei informaciniais lipdukais. Konteineriai ženklinami tam, kad būtų gaunama informacija apie atliekų iš konteinerių išvežimą (konteinerio pakėlimą, svorį, laiką) bei jų pastatymo vietą. VASA savitarnoje nekilnojamo turto savininkas gali matyti priskirto konteinerio duomenis, grafikus, išvežamų atliekų kiekius bei skirtus mokėjimo pranešimus.  Turint nuosavą konteinerį, kurį reikią sužymėti ir įtraukti į atliekų vežimo grafiką, užpildykite prašymą F9.3 ir komentare pažymėkite, kad turite savo konteinerį.

 

Atliekų išvežimo grafikas

Individualaus naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineris, skirtas individualiai namų valdai, standartiškai ištuštinamas vieną kartą per 2 savaites. Atliekų turėtojui pageidaujant ir VASA patvirtinus, jam gali būti teikiama vieno karto per savaitę konteinerio ištuštinimo paslauga, atliekų turėtojui mokant didesnę vietinę rinkliavą. Prašome pateikti prašymą F9.4.