Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Bepiločiais orlaiviais vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas užtikrinant prižiūrimų atliekų tvarkymo objektų/procesų prevencinės ir planinės priežiūros veiklas

Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydamos priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Periodiškas skirtingų miesto vietų, kuriose linkę neleistinai kauptis atliekų sąvartos, tikrinimas, siekiant nustatyti atsakingus už jų atsiradimą asmenis.
 • Problematinių (sunkiai privažiuojamų) atliekų surinkimo aikštelių operatyvus patikrinimas, siekiant nustatyti konteinerių ištuštinimo galimybes.
 • Atliekų vežėjų kontrolė tikrinant, ar atliekos tvarkomos pagal nustatytą grafiką bei laikantis teisės aktų bei sutarčių reikalavimų.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų bendravaldytojai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2000) ir savivaldybės įmonė Vilniaus atliekų sistemos administratorius (kodas Juridinių asmenų registre 304195262, buveinės adresas Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius, registracijos adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2000.


Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimui ir įrašymui vykdyti bepiločiais orlaiviais naudojamės duomenų tvarkytojo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, (kodas Juridinių asmenų registre 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 601 31184) paslaugomis.

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo duomenys bus saugomi kuo trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 72 val. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, vaizdo duomenys yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.


Stebėsenos vietos:

Stebėsena dronais vykdoma 2 (dvejose) Vilniaus m. teritorijose 2 km atstumu nuo dronų bazinių stočių įrengimo vietos adresų Elektrinės g. 2, Vilnius ir Linkmenų g. 28, Vilnius (teritorijos skelbiamos interneto puslapyje
https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78

 

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected] arba el. p. [email protected]
Naujienų prenumerata
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir naujausią informaciją gausite tiesiai į savo el. pašto dėžutę.