Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Korupcijos prevencija

Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ siekia užtikrinti efektyvų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą Vilniaus miesto savivaldybėje bei tinkamos kokybės mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimą vilniečiams.

Korupcijos pasireiškimui nepalankios aplinkos sukūrimas yra priemonė, kuri leistų svariai prisidėti prie geresnių įmonės veiklos rezultatų, naudos visuomenei sukūrimo bei darbuotojų lojamo skatinimo. Atsižvelgdami į tai, parengėme Korupcijos prevencijos politikos gaires ir Etikos kodeksąVisi įmonės darbuotojai turi laikytis nustatytų taisyklių bei prisidėti prie korupcijos pasireiškimui nepalankios aplinkos kūrimo.

Įmonėje netoleruojamos jokios nusikalstamos veikos bei nesąžiningo verslo elgesio formos: kyšio prašymas, priėmimas, davimas arba leidimas duoti kyšį tiesiogiai arba netiesiogiai, prekyba poveikiu, mokesčių slėpimas ir kitos baudžiamaisiais įstatymais uždraustos veikos.

 

Kaip informuoti apie korupciją?

Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus įmonės darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus prašome pranešti elektroniniu paštu informuok@vasa.lt. Įmonė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Siekdami kuo kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus prašome kuo išsamiau aprašyti pažeidimą, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį.

Apie žinomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai – el. paštu [email protected], tel. (8 5) 266 3333.

 

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

  • Kyšininkavimas;
  • Prekyba poveikiu;
  • Papirkimas;
  • Kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Rekomenduojama nedelsti pranešti apie žinomą nusikalstamą veiką per įmanomai trumpiausią laiką, kad įgaliotos institucijos galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Dovanos ir reprezentavimas 

Įmonėje taikoma „nulinė“ dovanų politika. Įmonėje nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas išimtis (simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 150 EUR. Dovana laikoma ir suteiktos paslaugos, bilietai į renginius, kelionės išlaidų apmokėjimas, atostogos ir pan. Visos darbuotojų gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos Įmonėje, nepriklausomai nuo jų vertės.

Išsamiau su Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio taisyklėmis galima susipažint čia.

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, sąrašas

Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius:

  • Skyriaus vadovas
  • Teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas

Klientų patirčių valdymo skyrius:

  • Skyriaus vadovas

Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius:

  • Skyriaus vadovas

IT skyrius:

  • Skyriaus vadovas

 

 

Atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos Įmonėje kūrimą:

Vaidas Bartkus
Rizikų valdymo vadovas
Tel. 8 690 49289
El.p. [email protected]