Nasza witryna używa cookies, aby upewnić się, że jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z Więcej informacji

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Drukować

O nas

Przedsiębiorstwo publiczne „Administrator Wileńskiego systemu odpadów” (SĮ „VASA”) powołała Rada Samorządu miasta Wilna uchwałą Nr 1-191 z dn. 23 września 2015 r. Przedsiębiorstwo powstało w ramach realizacji założeń ustawy Republiki Litewskiej o zagospodarowaniu odpadów oraz w celu zapewnienia skutecznego administrowania systemem zagospodarowania odpadów.

Główne cele przedsiębiorstwa:

 • skuteczne administrowanie systemem zagospodarowania odpadów,
 • kontrola oraz utrzymanie świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych;
 • udzielanie informacji posiadaczom odpadów komunalnych oraz instytucjom samorządu miasta Wilna.

Realizacja wspomnianych celów oraz wykonanie ustalonych funkcji pozwoli przyczynić się do realizacji celów określonych w Państwowym planie zagospodarowania odpadów na lata 2014–2020 oraz w planie zagospodarowania odpadów samorządu miasta Wilna na lata 2014–2020.

Misja – skuteczne administrowanie systemem odpadów komunalnych na terenie samorządu miasta Wilna, zgodne z zobowiązaniami o charakterze publicznym oraz celami stawianymi przez samorząd miasta Wilna.

Wizja – wzorcowe administrowanie systemem odpadów komunalnych.

Rada Samorządu miasta Wilna uchwałą Nr 1-445 z dn. 11 maja 2016 r. zatwierdziła nowy regulamin dotyczący zagospodarowania odpadów samorządu miasta Wilna, który wejdzie w życie z dn. 1 lipca 2017 r. (gdy wejdzie on w życie, uchyli obecnie obowiązujący regulamin, zatwierdzony uchwałą Rady Samorządu miasta Wilna Nr 1-1185 z dn. 24 maja 2006 r.).

Przedsiębiorstwo w myśl wchodzącego w życie Regulaminu zagospodarowania odpadów samorządu miasta Wilna (redakcja uchwały Nr 1-445 z dn. 11 maja 2016 r.) oraz zatwierdzonego statutu, pełni następujące funkcje:

  • administruje rejestrem posiadaczy odpadów komunalnych oraz stale go aktualizuje;
  • tworzy oraz zarządza systemem opłat lub innej ewidencji płatników;
  • analizuje dane oraz podejmuje kroki dotyczące dotrzymania zobowiązania pobrania opłat lub należności od płatników z tytułu zbiórki odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i zarządzania odpadami;
  • wykonuje kontrolę zbiórki odpadów komunalnych oraz transportowania, monitorowanie tras;
  • dokonuje wyboru oraz optymizacji miejsc pod kontenery nowych posiadaczy odpadów, administrowania wymianą kontenerów, rejestracji nowych;
  • ustala uzasadnioną liczbę kontenerów, ich pojemność oraz częstotliwość opróżniania;
  • decyduje w sprawie porządku na placach oraz problemów związanych ze zbiórką odpadów;
  • prowadzi ewidencję strumieni odpadów;
  • konsultuje płatników w kwestiach dotyczących zbiórki opłat komunalnych od posiadaczy odpadów oraz zagospodarowania odpadów;
  • realizuje informowanie społeczeństwa w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, związane z realizacją opłat lokalnych;
  • rozpatruje wnioski i skargi osób zainteresowanych, dotyczące jakości usług;
  • analizuje informacje dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie samorządu,
  • wykonuje inne funkcje określone w statucie albo przyjętych przez samorząd aktach prawnych.